The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Tillsyn 4/10: Utveckling av Kemikalie­inspektionens tillsyn med hjälp av Rapex

I detta PM undersöks användbarheten av Rapex (Rapid Alert System for non-food consumer products) för att identifiera farliga produkter som bör prioriteras i Kemikalieinspektionens tillsynsarbete.

Last published 6 September 2020