PM 5/21: Interlaboratory Comparison of Extractable Organofluorine (EOF) – Analysis of water, effluent and sludge

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), även kallade högfluorerade ämnen, har blivit ett problem i miljön runt om i världen. Oftast är det PFOS som analyseras och som hittas i bland annat dricks- och grundvatten, förorenad mark, fisk och människor. Men det finns flera tusen andra PFAS och är därför sannolikt att det finns fler PFAS i miljöprover. Att mäta EOF (extraherbart organiskt fluor) är ett sätt att mäta summan av fluorerade ämnen i prover utan att veta exakt vilka det är.

Eftersom EOF är en relativt ny analysmetod har denna studie gjorts för att undersöka metodens pålitlighet. Samma prover har analyserats av tre olika laboratorier för att se hur mycket deras resultat varierar med avseende på EOF. Som jämförelse analyserades också 16 kända PFAS i dessa prover av samtliga laboratorier.
Resultaten visar en tillräckligt hög pålitlighet för att kunna säga att det finns många fler PFAS i de flesta prover än de som normalt analyseras.

Analyserna och rapporten har tagits fram av Örebro universitet (Anna Kärrman, Leo Yeung, Fabian Brännström och Carl Lemon), Stockholms universitet (Jonathan Benskin, Kyra Spaan, Merle Plassmann och Cynthia de Wit) och IVL Svenska Miljöinstitutet (Raed Awad, Minh Anh Nguyen och Robin Vestergren) i samarbete med DVGW-Technologiecentrum Wasser (Frank Thomas Lange och Marco Scheurer) i Tyskland.

Rapporten har finansierats av Kemikalieinspektionen. Projektledare hos Kemikalieinspektionen har varit Bert-Ove Lund, med stöd av Jenny Ivarsson, Daniel Borg och Kerem Yazar.

Senast uppdaterad 5 oktober 2021