PM 3/21 Chemicals in a circular economy

I detta projekt har IVL på uppdrag av Kemikalieinspektionen identifierat och beskrivit flera materialkretslopp för att bättre förstå hur dessa kretslopp är uppbyggda och hur företag hanterar den potentiella förekomsten av oönskade kemikalier i materialströmmarna i dessa kretslopp.

Senast uppdaterad 22 februari 2021