PM 9/21: PFASs in Cosmetics

IVL Svenska miljöforskningsinstitutet och Stockholms universitet har gjort denna studie om PFAS i kosmetiska produkter på updrag av Kemikalieinspektionen. Studien är en del av Kemikalieinspektionens förberedande arbete med en bred PFAS-begränsning i Reachförordningen.


Senast uppdaterad 8 december 2021