PM 1/21 Kunskapssammanställning om PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har förorenat mark, dricks- och grundvatten, och exponerat djur och människor. Rapporten ger ett brett och lättbegripligt underlag som kan introducera PFAS-problemet för personer med viss naturvetenskaplig bakgrund, men som ännu inte har expertkunskaper om PFAS.

Senast uppdaterad 29 september 2021