PM 5/12: Nationella byggregler avseende kemiska ämnen – kartläggning av enskilda EU-länder

Denna studie omfattar en kartläggning av nationella byggregler i Frankrike, Tyskland
och Holland med avseende på kemiska ämnen.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020