Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 9/12: The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens project

The aim of the report is to summarise scientific data on how sensitive the Baltic ecosystems are to pollutants.

Senast uppdaterad 6 juni 2020