PM 11/12: Skadedjurssanerares behörighet

Under vintern 2012 gjorde Kemikalieinspektionen en enkät med frågor om skadedjurssanering och formell behörighet. Enkäten skickades till 87 företag i hela Sverige som har sanering som en del av sin affärsverksamhet.

Senast uppdaterad 6 juni 2020