PM 7/12: Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker och barnartiklar

Laboratorieundersökningar av polykarbonat, polyvinylklorid, polyuretan och epoxi beträffande förekomst av Bisfenol A.

Senast uppdaterad 6 juni 2020