Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

PRIO startsida

PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.

Verktyget vänder sig bland annat till miljöchefer, inköpare, produktutvecklare. Verktyget kan också utgöra en kunskapskälla för miljö- och hälsoinspektörer, miljörevisorer, riskanalytiker eller den som på annat sätt kan påverka användning och hantering av kemikalier till exempel genom strategiska beslut.

Med hjälp av verktyget kan du:

  • Skapa systematik i miljöarbetet genom att använda steg-för-steg guiden
  • Få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper
  • Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper
  • Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering etc.

PRIO är en guide som hjälper dig att ta fram beslutsunderlag som kan ligga till grund för dina prioriteringar. Du får hjälp att strukturera ditt riskminskningsarbete och välja rätt kemikalie på rätt ställe. Till PRIO finns kopplat ett antal miljö- och hälsokriterier för ämnen som bör prioriteras i riskminskningsarbetet, samt en databas med exempel på sådana ämnen. Men observera att det inte finns något juridisk krav kopplat till dessa ämnen.

PRIO kan vara en hjälp i anpassningen till EU:s kemikalielagstiftning Reach samt i arbetet för en hållbar utveckling och vårt gemensamma mål Giftfri Miljö.

Verktyget är framtaget av Kemikalieinspektionen. Berörda branscher och myndigheter har gett synpunkter på verktyget under dess utveckling.

Hitta i PRIO                                   Nytt i sökdatabasen