PRIO är uppdaterad med 2022 års data från produktregistret

PRIO är uppdaterad med 2022 års inrapporterade data från produktregistret. I det svenska produktregistret finns information om användning av ämnen i kemiska produkter som tillverkas i eller förs in i Sverige.

Senast uppdaterad 23 april 2024