Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

Utgångna remisser från 2021

Bifogat finns Kemikalieinspektionens förslag till en ny författning med föreskrifter
om bekämpningsmedel.

Bakgrunden till förslaget är att Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av
föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Huvudsyftet med översynen
har varit att ta fram föreskrifter som är mer överskådliga och har en enklare och
tydligare utformning än de gällande bestämmelserna.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021. Synpunkterna kan
lämnas via e-post till kemi@kemi.se eller via brev till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Vänligen ange diarienummer 4.7-H21-05425 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Åsa Wiklund Fredström,
tfn 08-519 413 34.

PM förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 641 kB , 771.9 kB.

Bilaga förslag föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 111 kB , 174.3 kB.

Remissmissiv 4.7-H21-05425 PDF 418 kB , 428.7 kB.

Sändlista 4.7-H21-05425 PDF 454 kB , 467.8 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet.
Synpunkter på remissen önskas senast den 24 augusti 2021.

Synpunkter kan lämnas per post eller via e-post (kemi@kemi.se).

Frågor om remissen kan ställas till Magnus Petersson på telefon 08 519 41 306 eller Louise Modin på telefon 08 519 41 139.

Ange diarienummer H21-05098 i svaret.

KIFS 2021:X, H21- , 52.1 kB.05098, PDF 52 kB , 52.1 kB.

Konsekvensutredning H21-05098, PDF 475 kB , 475.2 kB.

Remissmissiv H21-05098, 72 kB , 71.8 kB.

Sändlista, H21-05098, PDF 414kB , 413.7 kB.

Tidigare remisser

För att få tillgång till fler remisser där sista svarsdatum har passerat, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 2 november 2021