Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

2020

Kemikalieinspektionen föreslår ett undantag från kravet i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer på tillstånd för icke yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Undantaget avser nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter och till påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter. Som en följd av detta föreslår Kemikalieinspektionen även ett undantag från bestämmelsen i samma förordning om att överlåtelse till någon som på ett icke yrkesmässigt sätt ska hantera särskilt farliga kemiska produkter endast får ske till den som har ett tillstånd för sin hantering.

Synpunkter på remissen önskas senast den 23 oktober 2020. Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med post. Ange diarienumret H20-06300 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Magnus Petersson, via tfn 08-519 413 06 eller e-post magnus.petersson@kemi.se.

Remissmissiv H20-06300 PDF 420 kB

Sändlista H20-06300 45 kB

Förslag till föreskrifter för e-vätskor 53 kB

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Synpunkter på remissen önskas senast den 22 september 2020. Synpunkterna kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H20-06473.

Frågor om remissen kan ställas till Peter Bergkvist, telefon 08-519 412 09, eller Cecilia Österwall, telefon 08-519 412 91.

Remissmissiv (PDF 107 kB)

Sändlista (PDF 154 kB)

PM med författningsförslag och konsekvensutredning (PDF 282 kB)

Rapport 4/17 - Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (PDF 858 kB)

Senast uppdaterad 4 december 2020