Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

Utgångna remisser från 2022 och 2023

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av undantag från RoHS-direktivet för kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar under vissa förhållanden och för bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som utgör grundmaterialet i sensorer som används i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Synpunkter på remissen önskas senast den 23 november 2023.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H23-09174.

Frågor om remissen kan ställas till: Cecilia Österwall, telefon 08-519 41 291.

PM med konsekvensbeskrivning (PDF 152 kB) , 152 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:X (PDF 37 kB) , 36.8 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H23-05215 (PDF 80 kB) , 79.9 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet för sexvärt krom som korrosionsskydd i gasdrivna absorptionsvärmepumpar.

Det föreslås också en ändring i 12 kap. avseende rapportering till den så kallade SCIP-databasen.

Enligt 5 § kan rapporteringen göras av en enda representant som utsetts enligt Reach-förordningen. Det föreslås att bestämmelsen upphävs.

Synpunkter på remissen önskas senast den 2 juni 2023.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H23-05215.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, telefon 08-519 41 325.

PM med konsekvensbeskrivning (PDF 167 kB) , 167 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:X (PDF 126 kB) , 125.5 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H23-05215 (PDF 51 kB) , 50.7 kB.

Bifogat finns förslag till genomförande av ett nytt och ett förnyat undantag enligt RoHS-direktivet. I samband med dessa föreslagna föreskriftsändringar genomförs även två redaktionella ändringar som inte innebär några ändringar i sak.

Förslaget innebär att två undantag införs i bilaga 5 till föreskrifterna. Undantagen avser:

 • Bly i supraledande kablar och ledningar av vismutstrontiumkalcium-kopparoxid och bly i elektriska anslutningar till dessa.
 • Bly i vissa produkter för magnetisk resonanstomografi.

Synpunkter på remissen önskas senast den 20 januari 2023.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H22-08995.

Frågor om remissen kan ställas till Sofie Johansson, tel: 08-519 414 53.

PM med konsekvensutredning (PDF 200 kB) , 199.7 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:1 (PDF 115 kB) , 114.6 kB.

Remissmissiv diarienummer H22-08995 (PDF 105 kB) , 119.8 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förslaget innebär att vissa undantag från det svenska förbudet mot kvicksilver förlängs.

Synpunkter på remissen önskas senast den 14 oktober 2022.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Vänligen ange diarienummer H22-06036 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Louise Modin tfn. 08-519 411 39.

Förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer H22-06036 , 157 kB.

Konsekvensutredningen avseende ändring av föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer H22-06036 , 154 kB.

Remissmissiv, diarienummer H22-06036 , 146.6 kB.

Sändlista, diarienummer H22-06036 , 123.4 kB.

Bifogat finns remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

I Sverige finns ett tillståndssystem för konsumentanvändning och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Vilka produkter som ska anses som särskilt farliga fastställs i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Förslaget till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter avseende definitionen av särskilt farliga kemiska produkter innebär att det införs krav på tillstånd för icke-yrkesmässig hantering (konsumentanvändning) av frätande produkter som innehåller kaliumhydroxid eller natriumhydroxid och som är avsedda att användas för rensning och rengöring av avlopp. Förslaget grundar sig i att antalet olyckor med dessa produkter ökar.

Synpunkter på remissen önskas senast 9 september 2022.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer enligt ovan.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, tel. 08-519 413 25, e-post johan.forsberg@kemi.se.

Vänligen ange diarienummer 4.7-H22-05224 i svaret.

PM Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer 4.7-H22-05224 PDF 377 kB , 378 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H22-05224 PDF 119 kB , 119.7 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser ett antal undantag från RoHS-direktivet. Undantagen gäller huvudsakligen användning av kvicksilver i:

 • kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod,
 • högtrycksnatriumlampor
 • enkelsocklade lysrörslampor,
 • metallhalidlampor,
 • andra urladdningslampor för särskilda ändamål,
 • lågtrycksurladdningslampor,
 • icke-linjära trebandslysrör,
 • dubbelsocklade linjära lysrör,
 • lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål.

Vissa av undantagen har förlängts, andra kommer att upphöra att gälla efter en övergångstid.

Synpunkter på remissen önskas senast 17 augusti 2022. Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H22-05622.

Frågor om remissen kan ställas till Johan Forsberg, telefon 08-519 41 325.

Förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer 4.7-H22-05622. , 181.3 kB.

PM om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - genomförande av undantag enligt RoHS-direktivet, diarienummer 4.7-H22-05622. , 226.7 kB.

Tidigare remisser

För att få tillgång till fler remisser där sista svarsdatum har passerat, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 24 november 2023