En person i en klädesbutik viker ihop en tröja.

Du som säljer varor ansvarar för att informera konsumenter och yrkesmässiga kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.

Märkning och annan produktinformation – varor

Innehållsförteckning:

Du som importerar, tillverkar eller säljer varor kan behöva lämna information till dina kunder. Det kan gälla information om att varan innehåller vissa särskilt farliga ämnen. För vissa typer av varor finns även särskilda krav på märkning och dokumentation. Här kan du se vilken typ av information du kan behöva lämna för dina varor.

I de flesta fall finns inte krav på att varor ska vara märkta med vad de innehåller för ämnen. Men ibland är du skyldig att informera konsumenter och yrkesmässiga kunder om dina varor innehåller vissa särskilt farliga ämnen enligt reglerna i Reach-förordningen.

Om din vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne som finns med på den så kallade kandidatförteckningen är du skyldig att lämna information om det till dina kunder. Alla sorters varor omfattas av informationskravet. Varje vara består oftast av flera delar som i sig är varor. Om det finns ett särskilt farligt ämne i till exempel handtaget på en cykel, så ska du lämna information om halten av ämnet i handtaget överskrider 0,1 viktprocent.

Läs mer om särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen och kravet på information.

Om du säljer leksaker eller elektronik finns det krav på att de ska vara CE-märkta och ha viss annan märkning, till exempel namn och postadress till tillverkare eller importör. För leksaker och elektronik kan du också behöva lämna viss dokumentation till dina yrkesmässiga kunder. Den är ett dokument som kallas EG-försäkran om överensstämmelse (DoC, Declaration of conformity) som intygar att varan uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen.

Läs mer om regler för elektronik.

Läs mer om regler för leksaker.

En del varor behandlas med så kallade biocidämnen för att skydda mot virus, bakterier, svamp eller insekter. Om du säljer en biocidbehandlad vara är du skyldig att på begäran informera kunden om vilken behandling varan har genomgått. Om varan marknadsförs med påståenden som till exempel att den är luktfri eller antibakteriell, eller när det krävs i godkännandet av det verksamma ämnet, ska den också ha särskild märkning med information om biocidbehandlingen. Exempel på varor som kan vara biocidbehandlade är luktfria sporttröjor eller antibakteriella skärbrädor och mobilskal.

Läs mer om information och märkning av biocidbehandlade varor.

Senast uppdaterad 3 maj 2023