Ett par händer som tar handsprit ur en pumpflaska.

Märkning och annan produktinformation – bekämpningsmedel

Innehållsförteckning:

De flesta bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter eller växtskyddsmedel, räknas som kemiska produkter. Myggmedel, desinfektionsmedel, träskyddsmedel och medel mot ogräs är exempel på bekämpningsmedel. Eftersom bekämpningsmedel kan innehålla farliga ämnen som kan orsaka skada på hälsan eller miljön är det viktigt att lämna information genom märkning och bruksanvisning så att produkterna används på rätt sätt. Här kan du se vilken information du behöver lämna när du säljer biocidprodukter och växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocidprodukter ska märkas enligt olika regelverk. För biocidprodukter som är godkända enligt svenska regler eller undantagna från godkännandekrav gäller nationella bestämmelser för märkningen och EU:s CLP-förordning. För biocidprodukter som är godkända enligt EU:s biocidförordning gäller bestämmelserna om märkning i biocidförordningen samt CLP-förordningen.

Läs mer om märkning av biocidprodukter.

Om du säljer biocidprodukter ska du även lämna information till dina kunder om att produkten måste användas på ett säkert sätt. Informationen ska innehålla en uppmaning att alltid läsa produktens etikett och annan produktinformation. Det kan du till exempel göra med en skylt på butikshyllan.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel inom EU ska märkas både enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning med tillhörande märkningsförordning och CLP-förordningen. De båda regelverken gäller parallellt.

Läs mer om märkning av växtskyddsmedel.

Det finns särskilda regler för dig som säljer växtskyddsmedel, till exempel måste företaget ha en person tillgänglig som har gått en behörighetsutbildning och har ett giltigt utbildningsbevis. Du måste också kontrollera att dina kunder har rätt behörighet för att hantera de medel du säljer och du måste kunna ge information om risker och säker hantering.

Läs mer om märkning, rådgivning och information för dig som säljer växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad 3 maj 2023