Tillsyn 4/17: Konserveringsmedel i färg och tapetlim

2015 genomförde Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt ”Konserveringsmedel i färg 2015”. Produkterna analyserades med avseende på isothiazolinonerna CMIT, MIT och BIT.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020