Tillsyn 2/17: Tillsyn av leksaker

I detta projekt kontrollerade Kemikalieinspektionen 60 leksaker. Särskilt fokus låg på leksaker i automater, mjuka klistermärken, elektriska leksaker och leksaker från snabbmatskedjor. Elva av dessa leksaker innehöll förbjudna ämnen, särskilt de elektriska leksakerna.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020