Tillsyn 6/17: Analyser i samband med tillsyn 2016

 Den här rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalie­inspektionens tillsynsavdelning har gjort under 2016. Rapporten omfattar inte de analyser som andra delar av myndigheten har låtit utföra.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020