Rapport 3/23: Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning

I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för 2022 fick vi ett uppdrag att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas. Uppdraget var ett deluppdrag inom uppdraget Giftfritt från början.

Senast uppdaterad 1 november 2023