Rapport 1/23: Regeringsuppdraget Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen redovisar i denna rapport sitt arbete med uppdraget Giftfritt från början. Under 2021 och 2022 har myndigheten haft en budgetförstärkning för att utveckla arbetet för en cirkulär ekonomi nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser med målet att produkter och varor är giftfria från början.

Senast uppdaterad 22 februari 2023