Report 4/16: Hazardous chemicals in construction products – proposal for a Swedish regulation

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Svensk version finns i rapport 8/15.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020