Rapport 8/15: Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020