Rapport 7/16: Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp

En strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020