Rapport 7/16: Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp

En strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020