Rapport 2/16: Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020