Report 8/16: Hazardous chemical substances in textiles – proposals for risk management measures

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Last published 6 September 2020