Rapport 9/16: Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS

Delrapport från ett regeringsuppdrag.

Engelsk version i rapport 11/16.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020