Rapport 2/16: Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020