Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 7/07: Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kemikalieinspektionen gav Konjunkturinstitutet uppdraget att i samarbete med Kemikalieinspektionen reda ut behovet av och möjligheten till en ökad ekonomisk styrning inom kemikalieområdet. Den här rapporten är slutrapportering av uppdraget.

Senast uppdaterad 7 juni 2020