The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Rapport 7/07: Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kemikalieinspektionen gav Konjunkturinstitutet uppdraget att i samarbete med Kemikalieinspektionen reda ut behovet av och möjligheten till en ökad ekonomisk styrning inom kemikalieområdet. Den här rapporten är slutrapportering av uppdraget.

Last published 6 September 2020