Rapport 6/07: Nanoteknik - stora risker med små partiklar?

En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas.

Last published 6 September 2020