Rapport 4/07: Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik

Rapporten är framtagen i samarbete med Plast- & Kemiföretagen, Teknikföretagen, Miljörevisorer i Sverige (MIS), NUTEK och TEKO- industrierna.

Senast uppdaterad 7 juni 2020