Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Hjälp till produktregistrets e-portal

Innehållsförteckning:

Här finns instruktioner och annan hjälp till dig som rapporterar till produktregistret. Kom ihåg att göra din årliga redovisning senast den 28 februari.

Videoguider

Anmäl produkt via e-portalen

Årlig redovisning

Har du frågor till produktregistret?

Telefon

Direktnummer 08-519 41 183

Telefontider

Måndag–fredag 10:30–11:30 samt 13:00–14:00.

Telefon- och mejlsupporten är stängd 26–27 maj

Senast uppdaterad 24 maj 2022