Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Regler som endast gäller i Sverige

Vissa regler inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde är specifikt svenska regler och baseras inte på EU-rätten. Motsvarande bestämmelser kan därför saknas i andra EU-länder.

De specifikt svenska regler som gäller inom kemikalieområdet är reglerna om:

Det finns också specifikt svenska avgiftsregler, straff- och sanktionsregler och regler om offentlighet och sekretess som rör Kemikalieinspektionens verksamhet och annan verksamhet på kemikalieområdet.

Frivilliga överenskommelser i Sverige

I några fall har branschen kommit överens om åtaganden som går utöver krav i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter i Sverige följer dessa frivilliga branschöverenskommelser.

Här kan du läsa mer om frivilliga överenskommelser

Senast uppdaterad 1 februari 2022