Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Medel mot påväxt

Innehållsförteckning:

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt är en sorts biocidprodukter. För de produkter som har långtidseffekt krävs godkännande i Sverige.

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt av till exempel mögel och alger på trä, sten, betong, tegel och murbruk är en sorts biocidprodukter. Det gäller både produkter som ger en kvarvarande långtidseffekt och produkter som ger en kortvarig effekt. Medel mot mossa räknas dock som ett växtskyddsmedel.

Medel med långtidseffekt

Medel som anses ge en långtidseffekt mot påväxt är sådana som också verkar förebyggande mot till exempel träförstörande svampar, missfärgande svampar och mögel. Medel med långtidseffekt mot påväxt tillhör produkttyp 8 (träskyddsmedel) och/eller produkttyp 10 (konserveringsmedel för byggnadsmaterial förutom trä) beroende på vilket material som ska behandlas.

För dessa produkttyper gäller kravet på godkännande i Sverige. Du som sätter ut produkten på marknaden i Sverige är ansvarig för att ansöka om godkännande. Du kan läsa mer om hur du går tillväga i vår Guide för ansökan – biocidprodukter.

Medel med kortvarig effekt

Medel mot påväxt på ytor som ger kortvarig effekt tillhör produkttyp 2 (desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur). De medel mot påväxt som tillhör denna produkttyp är i nuläget undantagna kravet på godkännande i Sverige i enlighet med gällande övergångsbestämmelser.

Senast uppdaterad 11 augusti 2022