Medel mot påväxt av mögel, svamp och alger

Innehållsförteckning:

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt är en sorts biocidprodukter. För vissa av dessa produkter krävs det godkännande i Sverige. På den här sidan förklarar vi vad som gäller för dessa produkter.

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt av till exempel mögel, svamp och alger på trä, textil, sten, betong, tegel och murbruk är en sorts biocidprodukter. Om det krävs godkännande för produkten i dagsläget beror på vilken produkttyp den tillhör och vilket verksamt ämne den innehåller. Ibland är gränsdragningen mellan produkttyperna svår, på denna sida förklarar vi hur man kan skilja mellan produkttyperna.

Medel mot mossa räknas dock som ett växtskyddsmedel och för växtskyddsmedel krävs det alltid godkännande.

Gränsdragning - räknas produkten som konserveringsmedel eller desinfektionsmedel?

Är behandlingen avsedd att skydda ett material eller dess funktionalitet från försämring under användning eller förlänga dess hållbarhet? Då är produkten ett konserveringsmedel.

Ska ett material behandlas mot påväxt av alger i estetiskt syfte? Då är produkten en algicid och tillhör produkttyp 2 i produktgruppen desinfektionsmedel.

Medel mot påväxt för att skydda materialet - konserveringsmedel

Medel mot påväxt som till exempel träförstörande svampar, missfärgande svampar, ruttnande bakterier och mögel tillhör någon av följande produkttyper beroende på vilket material som ska skyddas och i vilket livscykelstadium materialet ska skyddas:

  • produkttyp 7 (Konserveringsmedel för ytbeläggningar),
  • produkttyp 8 (Träskyddsmedel),
  • produkttyp 9 (Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material),
  • och/eller produkttyp 10 (Konserveringsmedel för byggnadsmaterial förutom trä).

För produkter i produkttyp 8 och 10 gäller alltid krav på godkännande i Sverige. Den som tillhandahåller sådana produkter på marknaden i Sverige är ansvarig för att ansöka om godkännande. Läs mer om hur man ansöker om godkännande i vår Guide för ansökan – biocidprodukter.

När det gäller produkttyp 9 krävs godkännande för:

  • produkter mot organismer som bryter ned mjukgörare i polymeriserade material och
  • produkter mot mikroorganismer på hudar och skinn.

För övriga produkter inom produkttyp 9 och för produkttyp 7 beror det på vilket verksamt ämne produkten innehåller om godkännande krävs i dagsläget:

Innehåller produkten bara verksamma ämnen som är godkända på EU-nivå krävs produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning. Läs mer om hur man ansöker om godkännande i vår Guide för ansökan – biocidprodukter.

Innehåller produkten verksamma ämnen som fortfarande utvärderas i EU:s granskningsprogram för produkttyp 7 och 9 krävs inget produktgodkännande i dagsläget. Läs mer om svenska regler under övergångsperioden.

Medel mot påväxt av alger i estetiskt syfte - algicider

Desinfektionsmedel är medel avsedda att skydda människor eller djurs hälsa, men produktgruppen omfattar också medel mot påväxt av alger i estetiskt syfte (algicider). Trots att syftet inte är att skydda människors eller djurs hälsa, tillhör dessa medel produkttyp 2 (Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur). Algicider i produkttyp 2 är produkter mot påväxt av alger i simbassänger och annat vatten och på ytor där algerna inte förväntas förstöra materialet, utan har ett rent estetiskt syfte.

Många desinfektionsmedel, till exempel dessa medel i produkttyp 2, är i nuläget undantagna från kravet på godkännande i Sverige. Det svenska undantaget gäller produkter som innehåller verksamma ämnen som fortfarande utvärderas i EU:s granskningsprogram för produkttyp 2. Läs mer om svenska regler under övergångsperioden.

För produkter som bara innehåller verksamma ämnen som är godkända på EU-nivå i produkttyp 2 krävs produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning. Läs mer om hur man ansöker om godkännande i vår Guide för ansökan – biocidprodukter.

Vanliga frågor och svar om medel mot påväxt

Inom biocidregelverket är det i nuläget avgörande vilken produkttyp en produkt tillhör om det krävs godkännande eller inte för en produkt. Det är för att vi är i en övergångsperiod mellan äldre nationella regler och EU-regler när det gäller biocidprodukter.

För produkter i produkttyp 8 (träskyddsmedel) och 10 (konserveringsmedel för byggnadssten) krävs det alltid godkännande. Kemikalieinspektionen gjorde tidigare bedömningen att dessa medel mot påväxt tillhörde produkttyp 8 eller produkttyp 10, beroende på vilken yta som skulle behandlas. Kemikalieinspektionen hade därför medel godkända mot mögel och alger på byggnadsmaterial, utvändigt på trä, betong och tegel mellan 90-talet och ca år 2010.

Medel mot påväxt av till exempel alger anses numera tillhöra produkttyp 2. För många produkter i produkttyp 2 krävs det inte godkännande i dagsläget, därför ser det i bekämpningsmedelsregistret ut som att dessa produkters godkännande har upphört. Men det är alltså tillåtet att sälja och använda många produkter mot påväxt utan godkännande i nuläget.

Senast uppdaterad 14 augusti 2023