Rapport 1/22: Regeringsuppdrag översyn av avgifter

Kemikalieinspektionens förslag på nya avgifter för bekämpningsmedel och allmänkemikalier samt förslag på hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll.

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att:

  • justera ner det ackumulerade överskottet med 20 miljoner kronor i den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten, vilket motsvarar att överskottet justeras från 73 miljoner kronor till 53 miljoner kronor baserat på bokslut 2021,
  • justera kemikalieavgifterna,
  • nollställa det ackumulerade underskottet för den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten, vilket motsvarar 108 miljoner kronor vid bokslut 2021,
  • ändra det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade biocidverksamheten till att ”avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna” under infasningstiden av EU:s biocidförordning,
  • acceptera fler ansökningar som utvärderande medlemsland för biocidprodukter för att bidra till genomförandet av EU:s biocidförordning,
  • justera ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel,
  • subventionera ansökningsavgifter för vissa ärendetyper både för växtskyddsmedel och biocidprodukter.
Senast uppdaterad 28 februari 2022