Rapport 2/22: Kartläggning och analys av tillgången till kemikalier för vattenrening

I den här rapporten redovisar Kemikalieinspektionen resultatet av ett regeringsuppdrag som har varit inriktat på att skapa ett fördjupat kunskapsunderlag om de kemikalier som används för vattenrening och att klargöra behovet av råvaror för att säkerställa dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Vi föreslår också åtgärder som kan vidtas för att säkerställa tillgång till dessa kemikalier och dess råvaror.

Senast uppdaterad 15 juni 2022