Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 3/10: Farliga ämnen i tatueringsfärger

Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering - redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020