Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 4/10: Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk - förutsättningar och konsekvenser

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020