PM 1/16: Användning av brand­släck­nings­skum som innehåller hög­fluorerade ämnen i Sverige 2014-2015

Detta PM redovisar resultatet från en studie om användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen. Frågorna gäller vilka mängder fluorbaserat skum som används och som finns på lager, i vilka situationer fluorbaserade skum används samt i när de kan ersättas med andra släckmedel.

Senast uppdaterad 6 juni 2020