PM 2/16: Myndighetssamverkan nanomaterial 2015

Som ett led i arbetet med nanomaterial sammankallades för femte gången myndigheter, statliga aktörer och departement vars verksamheter är berörda av nanoteknik och nanomaterial till ett möte för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt diskussion. Föreläsarna har själva bidragit med sammanfattningar från sina presentationer.

Senast uppdaterad 6 juni 2020