PM 4/15: Utvärdering av arbetet med branschdialoger

Kemikalieinspektionen har under perioden 2011–2014 genomfört dialoger med aktörer inom tre olika branscher: leksaker, textil respektive kosmetika och hygienprodukter. Branschdialogernas arbete har utvärderats för att bedöma om målen nås och i vilken mån dialogerna bidrar till att ge önskad effekt och genomslag samt vilken betydelse som arbetsformen branschdialog har haft för arbetet.

Senast uppdaterad 6 juni 2020