Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 8/15: Antibacterial treatment of clothes – does it really have an effect?

Measurement of antibacterial effects of treated apparel before and after washing.

Senast uppdaterad 6 juni 2020