KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad har upphört att gälla.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad har upphört att gälla. Föreskriften innehöll tidsbegränsade undantag från de språkkrav som innebär att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Gällande regler för märkning och säkerhetsdatablad framgår av CLP-förordningen, Biocidförordningen samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad 2 februari 2022