Föreskrifter som har upphört att gälla

Innehållsförteckning:

Här samlar vi föreskrifter som nyligen har upphört att gälla.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Föreskriften KIFS 2005:7 innehöll äldre bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning och har ersatts med CLP-förordningen.

Läs mer om KIFS 2005:7 och se den senast konsoliderade versionen.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Den ersattes då av KIFS 2022:3.

Läs mer om KIFS 2008:3 och se den senast konsoliderade versionen.

KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad har upphört att gälla.

Läs mer om KIFS 2020:3 och se den senaste versionen.

Senast uppdaterad 11 maj 2022