Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Föreskrifter som har upphört att gälla

Innehållsförteckning:

Här samlar vi föreskrifter som nyligen har upphört att gälla.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Föreskriften KIFS 2005:7 innehöll äldre bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning och har ersatts med CLP-förordningen.

Läs mer om KIFS 2005:7 och se den senast konsoliderade versionen.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Den ersattes då av KIFS 2022:3.

Läs mer om KIFS 2008:3 och se den senast konsoliderade versionen.

KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad har upphört att gälla.

Läs mer om KIFS 2020:3 och se den senaste versionen.

Senast uppdaterad 11 maj 2022