KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Den ersattes då av KIFS 2022:3.

Upphävd konsoliderad KIFS 2008:3

Här hittar du den senast konsoliderade versionen av KIFS 2008:3 som gällde fram till den 1 maj 2022. I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

Upphävd KIFS 2008:3, konsoliderad till och med KIFS 2021:6 (PDF 1976 kB) , 1.9 MB.

Senast uppdaterad 2 maj 2022