KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel trädde i kraft den 1 maj 2022 och ersätter våra tidigare föreskrifter, KIFS 2008:3.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om växtskyddsmedel och biocidprodukter. De kompletterar reglerna i

I föreskrifterna finns bland annat regler om årlig redovisning av mängduppgifter till Kemikalieinspektionen, undantag från förbudet att använda växtskyddsmedel i vissa områden och utbildning av distributörer av växtskyddsmedel. De innehåller även bestämmelser om undantag, förpackning och märkning för biocidprodukter som ännu inte omfattas av godkännandekravet i EU:s biocidförordning.

Bestämmelserna med bilagor om godkännanden av bekämpningsmedel som har upphört och utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden finns inte längre med i föreskrifterna. I stället hänvisar vi till bekämpningsmedelsregistret.

Information om bekämpningsmedel hittar du i bekämpningsmedelsregistret.

Grundföreskrift

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel. , 191.8 kB.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning av nya föreskrifter om bekämpningsmedel med föreskriftsforslag. , 422.2 kB.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022