KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning har upphävts och upphörde att gälla den 1 maj 2022. Föreskriften KIFS 2005:7 innehöll äldre bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning och har ersatts med CLP-förordningen.

Föreskriften KIFS 2005:7 gällde parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Efter detta datum ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Upphävd konsoliderad KIFS 2005:7

Här hittar du den senast konsoliderade versionen av KIFS 2005:7 som gällde fram till den 1 maj 2022. I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte.

Upphävd KIFS 2005:7 konsoliderad till och med KIFS 2017:4 (PDF 2134 kB) , 2.1 MB.

Senast uppdaterad 21 november 2022