Bilateralt samarbete Ukraina

Kemikalieinspektionen samarbetar med Miljöministeriet i Ukraina för att utveckla och stärka kemikaliekontrollen i landet.

Kemikalieinspektionen utför en förstudie inför ett samarbetsprojekt med Ukraina för att utveckla den nationella kemikaliekontrollen i landet. Samarbetet ska bidra till att utveckla och stärka Ukrainska Miljöministeriets och andra myndigheters kapacitet att arbeta med kemikaliekontroll samt att förbereda landet för ett EU-medlemskap. Ukraina är ett prioriterat land i Sveriges biståndspolitik. Samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och Ukraina finansieras av Sida.

Det övergripande målet är att bidra till att minska negativa effekter av kemikalier på hälsa och miljö, att skapa förutsättningar för EU-medlemskap och etablera förutsättningar för fri rörlighet av varor, samt ökad kemikaliesäkerhet för att bidra till en hållbar utveckling i Ukraina.

Ytterligare information

Läs mer om Sveriges utvecklingssamarbete i Ukraina på Sidas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 januari 2024