Bilateralt samarbete Albanien

Kemikalieinspektionen samarbetar med Turist- och Miljöministeriet i Albanien för att utveckla och stärka kemikaliekontrollen i Albanien.

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2018 med Albanien för att etablera och utveckla nationell kemikaliekontroll i Albanien. Samarbetet syftar också till att utveckla Turist- och miljöministeriets och andra myndigheters kapacitet att arbeta med kemikaliekontroll samt att förbereda landet för ett EU-medlemskap. Det pågående projektet är ett samarbete med Turist- och Miljöministeriet i Albanien, och sträcker sig från 2019 till 2024. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete med stöd från Sida.

Det övergripande målet är att bidra till att minska negativa effekter av kemikalier på hälsa och miljö, att skapa förutsättningar för EU-medlemskap och etablera förutsättningar för fri rörlighet av varor, samt ökad kemikaliesäkerhet för att bidra till en hållbar utveckling i Albanien.

Projektet har följande fokusområden:

  • Att ge stöd för att utveckla kapaciteten och kompetensen hos relevanta ministerier och myndigheter gällande kemikaliekontroll.
  • Att bidra till ytterligare harmonisering med EU-lagstiftningen avseende kemikalier.
  • Att bidra till att skapa ett nationellt kemikalieregister. Registret ska stödja kemikaliekontrollen.

Ytterligare information

Läs mer om Sveriges utvecklingssamarbete i Albanien på Sidas webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvecklingssamarbetet i Albanien på Svenska ambassadens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 januari 2024